SNÖDROPPEN | HÄSSELBY VILLASTAD

Framtidens flerbostadshus byggs av trä.

I kvarteret Snödroppen i Hässelby Norra Villastad bygger Svenska Hem Entreprenad AB bostadsrättslägenheter i egen regi. Den bärande stommen i de 50 lägenheterna är konstruerad i trä och tillverkas i Litauen. Vi projekterar grunden till alla husen och är huvudkonstruktör med övergripande ansvar. Ansvarig arkitekt är Dinell Johansson.