JARLAHUSET | NORRMALM

Nya bjälklag och en inglasad innergård.

I hörnet av Birger Jarlsgatan och Rådmangatan ligger Jarlahuset som ägs och förvaltas av  fastighetsbolaget Probitas. Förutom en större kontorsdel med underliggande butiker i gatunivå så finns även Immanuelskyrkan och hotell Birger Jarl i huset.

Under 2011 genomgick fastigheten en omfattande ombyggnad där bl.a en innergård glasades in med lutande glaspartier inklusive nya bjälklag, vilka hängdes upp i det översta planet med kraftiga hängstag av stål.