ARENAHOTELLET | UPPSALA

Ett projekt där vi var samordnande huvudkonstruktör  samt ansvarade för grundläggning och stomkomplettering.

Arenahotellet i Uppsala  består av en prefabstomme med håldäck och stålbalkar/stålpelare. Mellan prefabvåningarna har  färdiga hotellrumsmoduler monterats. Dessa levererades av  Part AB i Kalix, som även var projektets beställare.