KVARTERET KRUBBAN | STOCKHOLM

Har du ett museum är du extra välkommen till oss.

Vid Kvarteret Krubban, där bland annat Historiska Museet ingår, har vi medverkat vid ett antal ombyggnader. Som exempel kan nämnas tilläggsisolering av taket på Västra Stallet, ombyggnad av kontorslokaler vid Västra Flygeln, renovering av entrétrappan vid huvudingången och ombyggnad av Malmgården för ny matsal och restaurang. Vi har också fått förtroendet att vara konstruktör för Naturhistoriska Riksmuseet.