STOCKHOLMS KONSERTHUS

Konserthuset, som ägs och förvaltas av Stockholm Konserthusstiftelse, är sedan 2001 ett återkommande projekt för oss när det gäller ombyggnader.

Den senaste större ombyggnaden omfattade bland annat en ny terrassuppbyggnad på taket, nya övningsrum samt en ny personalentré där omfattande stomingrepp medförde ett antal kraftiga stålavväxlingar.