KARAMELLAN | DROTTNINGHOLMS SLOTT

Vi är gärna med när byggnader ska förvaltas och förbättras med största hänsyn till kulturhistoria.

Karamellan är en Café- och restaurangbyggnad som ligger i anslutning till Drottningholms Slott. Vi har medverkat vid om-och tillbyggnad där bland annat en  anslutande matsalsdel ingår. Utöver detta, har vi medverkat vid ett antal olika byggnader i och omkring Drottningholms Slott.

Beställare är AIX arkitekter som även är husarkitekt för Drottningholms Slott.