REGERINGSBYGGNADER | STATENS FASTIGHETSVERK

Långsiktigt underhåll

Vi har löpande genom åren varit involverade i arbeten i samtliga Regeringsbyggnader avseende både ombyggnads- och underhållsarbeten. Vi har till exempel dokumenterat och regelbundet avsynat tak och tätskikt på alla yttertak.
Beställare är Statens Fastighetsverk