KULTURHISTORIA | STOCKHOLM

Vi har stor erfarenhet av att jobba i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

På Riddarholmen i Stockholm har vi medverkat i ett flertal ombyggnader för Statens Fastighetsverk under årens lopp. Berörda byggnader är bland annat Wrangelska Palatset, Rosenhaneska palatset, Stenbocksta palatset och Hessensteinska palatset.

Fler exempel där vi medverkat i ombyggnader för Fastighetsverket är kvarteret Krubban, där även Historiska Museet ingår. Dessutom har vi också fått förtroendet att vara konstruktör för Naturhistoriska Riksmuseet.

Beställare för bägge muséerna är AIX Arkitekter som är huvudkonsult åt Statens Fastighetsverk.